Välkommen till nya Sweol!

Här hittar du läromedel för SFI. Både traditionella på papper och digitala. Vår webbskola Sweol används idag av många skolor, små som stora. Lätt att hantera, då elever bokas in efter behov. Webbskolan ingår utan extra kostnad i både pappersläromedlen och de digitala läromedlen.

Alfabetisering på modersmål.

Vi introducerar nu alfabetiseringshjälp på modersmål. Språken är arabiska, somaliska, kurdiska/sorani, och pashto.
Klicka på Lärarrum här ovanför för mer information, eller för att logga in!

Är det något du inte hittar, hör av dig så hjälper vi dig!

For information in English click here