Välkommen till Sweol!

Här hittar du läromedel för SFI. Både traditionella på papper och digitala. Vår webbskola Sweol används idag av många skolor, små som stora. Lätt att hantera, då elever bokas in efter behov. Webbskolan ingår utan extra kostnad i både pappersläromedlen och de digitala läromedlen.

Nu visar Sweol dina elevers status.

Vi visar dig och dina elever hur det går på 3 av våra tester, jämfört med medeleleven i Sweol. Det borde vara ett värdefullt hjälpmedel för att kunna studera målinriktat.
Klicka på Lärarrum här ovanför för mer information, eller för att logga in!

Är det något du inte hittar, hör av dig så hjälper vi dig!

For information in English click here