Webbskolan

  I Webbskolan tränar elever allt som finns i våra papperskapitel, och med ljud, bild och text, samt i många fall stavningskontroll. Allt detta gör de hemma och i skolan. Om och om igen. Sweol har också en uppskattad funktion - tester med omedelbart resultat. Vi kallar dem, som finns just nu, Diagnos respektive Hörtest.
   
  Perfekt också för distansundervisning.

  För alfabetisering på modersmål finns också alfabetet med animerade bokstäver. Här tränar eleven på att forma sitt eget språks bokstäver.

  Du får statistik på hur skolan används. Du kan också följa varje elevs testresultat. Det är ett bra verktyg för att se elevens utveckling. 

  Webbskolan kostar nu inget extra, om du använder våra pappersläromedel samtidigt. Den ingår förstås också i de digitala basläromedlen. Se villkoren i separat prisinformation här.

  Webb2013/iPad.jpg  Webb2013/nexus.jpg    Eget gränssnitt för mobila enheter ger ökade användarmöjligheter. 
    Sweol kan också sparas som app i till exempel iPad och Android.


  Begär en provinloggnig!


  Alla priser hittar du längst upp i Lärarrum.

  Är något oklart, eller har du synpunkter? Kontakta oss på support@sweol.com

  Vi som producerar Sweol.com:

  Postadress:                     Telefon:                         Mail:
  Wikners Förlag AB        070.2447028                support@sweol.com
  Persbylånga 134
  748 94 ÖRBYHUS