Intro studieväg 3

  Välj den här kursen till elever som ska börja på SFI-kurs spår 3, och har minst gymnasieskola som skolbakgrund.
  Intro studieväg 3 är en komprimerad B-kurs. Den har komprimerats med ca 25 %, vilket bör medföra att tiden som det tar att studera introkursen kapas med ca 25 %.
  Studietiden på SFI kortas och fler får möjlighet att starta sin SFI.

  Intro studieväg 3 består av 3 delar, kapitel 1_2, kapitel 3_4 och kapitel 5_6.

  Prisinformation
  Komplett kurs Intro studieväg 3: 168.- inklusive webbskola.

  Digital Intro studieväg 3

  Samma Intro studieväg 3 finns som helt digital kurs inklusive 3 månader webbskola.
  Pris: 100.-

  Information om nya version V.

  Klicka på knappen för att se ett kort bildspel om nya version V av kurs B till D.
  OBS! Tryck på Ladda hem uppe till höger när Dropbox-mappen öppnats.

  Webb2013/Knapp_versionV.jpg


  Är något oklart, eller har du synpunkter? Kontakta oss på sweolsupport@magnoliaforlag.se