Lärarmaterial

  Ett lärarmaterial med bland annat tester

  Det här är ett stort material att ösa ur. Det fungerar som ett kopieringsunderlag. Du hittar det online i vårt Lärarrum.

  Här finns allt testmaterial du kan tänka dig, och massor med extraövningar i olika ämnen.

  Exempel på testmaterial:
  - Kapiteltester i flera versioner för att undvika att elever lär sig själva testerna om de testas flera gånger.
  - Läsförståelsetester för utskrift. I grunden samma som finns digitalt i webbskoledelen.

  - Facit till tester och kapitel.

  Allt indelat kursvis för att du lätt ska hitta det du behöver.

  Du hittar också kopior på alla böcker som digitala lärarexemplar här.

  Lärarmaterialet köper man till hela skolan för en engångskostnad.

  Vi som producerar Sweol.com:

  Postadress:                     Telefon:                         Mail:
  Wikners Förlag AB        070.2447028                support@sweol.com
  Persbylånga 134
  748 94 ÖRBYHUS