Pashto

  Alfabetisering på modersmål.

  Mycket forskning tyder på att det är en god idé att först alfabetisera ej litterata på sitt eget modersmål innan man går igenom en alfabetiseringsprocess med latinska alfabetet. Vi tycker att det är en mycket god idé, eftersom man ju redan kan det talade språket. Det blir därmed lättare att få förklarat på sitt eget språk att det finns ett system för skriftspråk, och hur det fungerar. När man väl lärt sig det bör det vara lättare att förstå vårt svenska system. Se bara på skillnaden i tid på SFI för en elev som kan sitt språk och "bara" ska lära sig svenska, mot en elev som inte är läs- och skrivkunnig på sitt eget språk.

  Nu introducerar vi därför ett grundmaterial för alfabetisering på pashto. Det är som vi antyder ett grundmaterial som säkert behöver ytterligare sidomaterial, men det ger en god start.

  Materialet är digitalt, och består av sju ljudböcker och sju skrivböcker. I ljudboken är nästan alla bilder och texter klickbara med ljud. Man får lära sig hur bokstäverna låter och hur de ser ut. Man får också lära sig att ljuda ihop ord. Ytterligare övningar är enkla skrivövningar. Man skriver med tangentbordet. 
  Tips! Använd ljudboken i till exempel iPad! Eleven förstår direkt vad man kan göra. Peka bara på bilder och texter så låter de. (Kräver nedladdad App, till exempel PDF Expert.)

  För att träna handskrift använder man skrivboken. Den hittar du i Lärarmaterialet på den här webbsidan. Du skriver ut den i det antal ex du behöver.

  Materialet bokas tillsammans med en svensk digital alfabetiseringskurs och webbskolan Sweol.

  Materialet är utvecklat tillsammans med Hamida Nabi, lärare i Malmö, samt ett utvecklingsprojekt för digital SFI.

  Begär en Demo!

  Pris: 75.- inklusive svensk digital alfakurs och 3 månader webbskola.

  Vi som producerar Sweol.com:

  Postadress:                     Telefon:                         Mail:
  Wikners Förlag AB        070.2447028                support@sweol.com
  Persbylånga 134
  748 94 ÖRBYHUS