Välkommen till lärarrum på Sweol!
  Telefonsupport 070.2447028

  Här finns alla priser för Sweol. 
  WebbskolanPappersläromedelDigitalt, Yrkessvenska, Sweol Light

  Har du koll på dina elevers resultat? Sweol har!
  Webb2013/fullkoll.jpg
  Klicka på bilden eller logga in för att se status.  Följ de uppdateringar
  vi gör, på Facebook. Där kan du se vad som uppdateras löpande.

     

  Vi som producerar Sweol.com:

  Postadress:                     Telefon:                         Mail:
  Wikners Förlag AB        070.2447028                support@sweol.com
  Persbylånga 134
  748 94 ÖRBYHUS