Skriv bättre svenska

  Vi har samlat åt dig

  Vi har sammanfattat vår erfarenhet i en Textbok med tillhörande Övningsbok. Där finns det mesta av vad man behöver veta för att skriva en bra text.
  Allt presenteras i kronologisk ordning så man kan kontrollera sin text, från val av typsnitt till hur man kan hantera textflöden, prepositioner och avstavning.
  Sammanlagt finns där 18 ämnesområden inom grammatik. Många av de 18 ämnena har en lista med sämre/bättre, för att lätt kunna identifiera ord och fraser i sina egna texter. De följs ofta av en sida med tydliga exempel på hur det ibland kan bli om man inte känner till den grundläggande grammatiken.

  Textboken och Övningsboken passar alla som på något sätt måste förbättra sina texter. Till exempel om du är arbetssökande eller ska starta eget företag.

  Svårt? Ja, tyvärr måste det vara svårt om man ska nå en bra nivå på skriven svenska. Men lugn, vi tar det etappvis i små steg, och det du redan kan en del om blir förstås lite lättare.

  Vidare innehåller Textboken mallar för CV, E-post, brev, offert mm. Som arbetssökande är det viktigt att "sätta" texten på första försöket. Man får oftast inte mer än en chans per ansöknings-tillfälle. Chansen ökar med hjälp av Handboken.

  Du kan också se arbetsgången från förfrågan till order och leveransbesked, samt den viktiga uppföljningen. De mallarna passar för egna företagare eller de som ska starta eget företag. Antalet mallar är 14 st.

  Allt innehåll i Textboken kan du söka upp på internet, men för att du ska kunna göra det måste du veta vad du ska söka efter. Det är det som är svårigheten. Därför finns vår Textbok med Övningsbok.

  Ännu mer info här!

  Vi som producerar Sweol.com:

  Postadress:                     Telefon:                         Mail:
  Wikners Förlag AB        070.2447028                support@sweol.com
  Persbylånga 134
  748 94 ÖRBYHUS