Om statistik

  Vad mycket man kan göra med dagens teknik. Man kan till exempel samla siffror och bearbeta dem. Vi gör det faktiskt hela tiden, vare sig vi vill eller ej. Du också. Nu vill vi göra något bra med det vi samlar. Något som är bra för den framtida utvecklingen. Det är just vad du har sett, och anledningen till att du läser detta.

  Vad är det vi visar?

  Tre basfakta
  1.
  Sweol visar bara status från B-kurs och uppåt.
  2. Alla värden kommer från idag och 365 dagar bakåt i tid.
  3. Du kan stänga av visning för elev  på elevens kontoinfo.

  Allt börjar i Lärarrum.

  När du loggat in ser du direkt hela skolans sammalagda resultat jämfört med genomsnittet i Sweol. Samtidigt ser du elevernas inloggningsfrekvens i Sweol. Om du klickar på den lilla diagramikonen kan du se resultaten för respektive Diagnos, Hörtest och Lästest. Alla jämförs med genomsnitten i Sweol. Inloggningsfrekvensen tillsammans med resultaten, kan ge en fingervisning om något behöver justeras i undervisningen. Man kan utifrån resultaten ställa sig frågor som till exempel: Kan mer arbete i Sweol, på till exempel fritiden, öka resultaten?

  Nu har vi beskrivit hela skolans resultat.

  Vidare till enskilda elevers resultat.
  När du loggat in i Lärarrum och trycker på Visa kontoinfo om en specifik elev, kommer du att mötas av samma information och diagram som beskrivits ovan. Men, nu är det på elevnivå. Du kan alltså se just den här elevens sammanlagda resultat, och diagrammet som visar mer detaljerat hur det går för eleven. Om du vill se ytterligare detaljerad information klickar du bara på de olika delarna i vänstermenyn som vanligt.

  Viktigt!
  Samma information kan alltså ses av eleven också. Men, en del elever kan tycka att sådan information kan vara jobbig att ta åt sig om man jobbar lite i motvind. Därför bestämmer du om eleven ska få se sina resultat. Du kan stänga av att Sweol ska Visa resultat för eleven. Det gör du på varje elevs kontoinfo i Lärarrum. Just nu är standard: Visa resultat.
  För en del elever kan den här infomationen var en sporre att bli bättre förstås. Resultaten uppdateras hela tiden så eleven kan snabbt se dem ändras.

  Och till sist.
  Eftersom vi visar genomsnitt är det viktigt att göra men bra tester.


  Vi som producerar Sweol.com:

  Postadress:                     Telefon:                         Mail:
  Wikners Förlag AB        070.2447028                support@sweol.com
  Persbylånga 134
  748 94 ÖRBYHUS