Ny på Sweol

  Sweol är samlingsnamnet på allt som vi producerar för SFI.

  Sidan som du just nu är på heter sweol.com. Du hittar oss lättast genom att bara Googla sweol. Sweol är egentligen en förkortning av Swedish Online. Du kan se det i loggan uppe till vänster.

  Sweol består i grunden av 3 huvudkomponenter:

  1. Ett basmaterial för elever
  2. En webbdel som finns online
  3. Ett lärarmaterial med bland annat tester

  1. Ett basmaterial för elever
  Nummer ett i listan är traditionella böcker för allt från Alfabetisering till D-kurs. Alla kurser är indelade i mindre delar, vi kallar det kapitel. Så till exempel en B-kurs (start för de allra flesta), är indelad i 6 kapitel. Varje kapitel kan köpas för sig. Det blir bra ekonomi i ett sådant system. Endast ett (1) kapitel försvinner om en elev slutar.

  Allt som beskrivits ovan finns också som helt digitala böcker för nedladdning. Det får då andra egenskaper när det gäller handhavande och leverans. När det gäller handhavande så ser de ut precis som papperskapitlen, man skriver i dem på samma ställen som i papperskapitlen men med tangentbordet. Leverans sker förstås också omedelbart. Du, som lärare skapar ett konto i Sweol, till din elev. Välj kurs, och sedan är det klart.

  2. En webbdel som finns online
  Den här delen innehåller allt ljud. Med sin inloggning till Sweol loggar eleven in med dator, läsplatta eller sin telefon. Online-delen är indelad på precis samma sätt som basmaterialet, dvs i kapitel. Då blir det lätt för eleven att förstå var man ska vara. Basmaterialet talar också om för eleven när det finns en övning att göra i Online-delen. Webbskolan online ingår alltid i priset för basmaterialet, och den kan användas separat till en låg kostnad (avrundat 1.- per dygn).

  3. Ett lärarmaterial med bland annat tester
  Det här är ett stort material att ösa ur. Det fungerar som ett kopieringsunderlag. Du hittar det online i det vi kallar Lärarrum. Här finns allt testmaterial du kan tänka dig, och massor med extraövningar i olika ämnen. Allt indelat kursvis för att du lätt ska hitta det du behöver. Du hittar också basmaterialet form av dina lärarexemplar här.

  Hur köper man?

  Du kan köpa allt direkt av oss eller via din vanliga inköpskanal, tex Läromedia.
  För att kunna skapa konton till dina elever måste du höra av dig till oss, så att vi kan lägga upp ett kostnadsfritt kundkonto i Sweol. Lärarmaterialet kan du bara beställa direkt från oss.

  Finns i Sweol

  I Sweol finns Kom-Ce. Kom-ce är ett inbyggt kommunikationscenter (kom-ce). Där kan du gruppera skolans elever. Efter det kan du lägga in nyheter i ett nyhetsflöde, lägga in händelser i en aktivitetslista och du kan chatta med elever. Eleverna får då effektivt tillgång till den info du lägger in, så fort de loggar in. Chatten kan ni använda på olika sätt. Bara fantasin sätter gränser.

   

  Du kan läsa lite utförligare om Sweol i menyn till höger, och i det här dokumentet som heter Intro till Sweol.

  Prisinfo hittar du längst upp på startsidan Lärarrum.

  Hör av dig! Kontaktinformation ser du uppe i det röda bandet.

  Vi som producerar Sweol.com:

  Postadress:                     Telefon:                         Mail:
  Wikners Förlag AB        070.2447028                support@sweol.com
  Persbylånga 134
  748 94 ÖRBYHUS