SFI Basmaterial

  Ett basmaterial för elever med allt från Alfabetisering till D-kurs.

  Alla kurser är indelade i mindre delar, vi kallar det kapitel. Delmål är också ett bra begrepp.
  Den mest vanliga kursen att starta med är B-kurs, den är indelad i 6 kapitel. Varje kapitel kan köpas för sig. Det blir bra ekonomi i ett sådant system. Endast ett (1) kapitel försvinner om en elev slutar.

  Därefter följer C- och D-kurs. De består också av 6 kapitel vardera. Svårighetsgraden ökar förstås efterhand.

  För elever med minst gymnasiebakgrund kan du välja vår kurs Intro. Det är en bantad B-kurs och består av 3 kapitel. Den är ca 20% snabbare än vanlig B-kurs. Efter Intro fortsätter man med C- och D-kurs.

  För ej litterata finns vår Alfabetiseringskurs på 7 kapitel. Där får man lära sig allt från grunden. Den är uppbyggd i alfabetisk ordning, precis som samhället är. Det går lite snabbare då.

  Efter Alfa-kursen använder man vår A-kurs som brygga till B-kursen. A-kursen är också start för deltagare som inte har full grundskolebakgrund. Här slipper man besvärliga grammatiska termer.

  Allt som beskrivits ovan finns också som helt digitala böcker för nedladdning. De får då andra egenskaper när det gäller handhavande och leverans. När det gäller handhavande så ser de ut precis som papperskapitlen, man skriver i dem på samma ställen som i papperskapitlen men med tangentbordet. Leverans sker också omedelbart. Du, som lärare skapar ett konto i Sweol, till din elev. Välj kurs, och sedan är det klart att börja studera.

  Vi som producerar Sweol.com:

  Postadress:                     Telefon:                         Mail:
  Wikners Förlag AB        070.2447028                support@sweol.com
  Persbylånga 134
  748 94 ÖRBYHUS