Webbskola online

  Till alla kurser finns vår webbskola online - Sweol.

  Här finns allt ljud. Cirka 10 timmar sammanlagt. Elever lyssnar och repeterar, om och om igen. Det är det som ger framsteg i talutvecklingen. Det finns också övningar med till exempel stavningskontroll och andra typer av kluriga övningar.

  I online-delen finns också tre typer av tester:

  1. Diagnos - där eleven testas på hur mycket man lärt sig av allmän grammatik mm.
  2. Hörförståelsetest - som namnet säger så testas vad eleven uppfattar i lyssnad text.
  3. Läsförståelsetest - här testas uppfattningsförmågan på läst text.

  Alla tre testerna visar resultat direkt efter varje testtillfälle. Resultaten samlas och visas både för lärare och elev. Ett mycket bra verktyg för att följa elevers utveckling. Det finns också olika verktyg för när tester får eller kan göras. Du styr det som lärare.

  I webbskolan finns också Fågelmammans Blogg. Det är en svår men rolig övning för läsförståelse. Den finns från kapitel 10 i C-kurs. Man läser den och kommenterar. Det finns en fråga på slutet som det är bra om man uppfattar. Det eleven kommenterar syns i Lärarrum på elevens konto.

  Ytterligare finns en översättningsfunktion som man kan använda om man kör fast. Den är förstås dold i tester. Den är sparsamt använd, vilket man nog kan tolka som god disciplin att studera. 

  Webbskolan online ingår alltid i priserna för pappersläromedlen.

  Vi som producerar Sweol.com:

  Postadress:                     Telefon:                         Mail:
  Wikners Förlag AB        070.2447028                support@sweol.com
  Persbylånga 134
  748 94 ÖRBYHUS